logo
line
Vážení klienti ES,
prinášame Vám nový, celkom unikátny a revolučný spôsob, ako splácať svoj dom bez nutnosti jednať s bankou.
Vítajte v novom programe CHYTRÝ NÁJOM.


ES
Chytrý nájom
line
nadpis Tam, kde hypotéka nie je možná
Splácať vlastný dom hypotékou je výrazne výhodnejšie, ako platiť nájom. Hypotéka bude raz splatená, nájom nikdy. Klienti s hypotekárnym financovaním v budúcnosti výrazne znížia svoje životné náklady. Stretávame sa však tiež s klientmi, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu, či nechcú využiť možnosť hypotekárneho financovania. Bývajú to klienti so zápisom v registroch dlžníkov, či klienti s nepreukázateľnými príjmami. Hľadali sme cestu, ako tiež týmto klientom umožniť výhody splácania svojho domu a bývania vo svojom.
nadpis Princíp podobný leasingu
Inšpiráciu sme našli v leasingu. Pripravili sme možnosť, kde klient platí pravidelný mesačný nájom. Časť tohto nájmu však zároveň slúži k splácaniu ceny domu. Klient teda nemusí jednať s bankou. Platí nájom a napríklad za 30 rokov odkúpi svoj dom a pozemok za zbytkovú cenu napríklad 2000 Eur. Úžasne jednoduché, jednoducho úžasné.
nadpis Odkúpenie domu za zostatkovú cenu - možné kedykoľvek
Odkúpenie domu za zostatkovú cenu je možné v tomto programe kedykoľvek. Niektorí klienti tento program využijú po celú dobu 30 rokov a celkom sa vyhnú nutnosti jednania s bankou a hypotéke.
Ďalšia možnosť, ako program využiť, je preklenutie obdobia, kedy nie je možné čerpať hypotéku v banke. Napríklad nízke daňové priznanie, zápis v registroch. Po vyriešení prekážky je potom možné dom kedykoľvek odkúpiť a preklopiť do štandardnej hypotéky.
nadpis Záruka a servisný balík na 30 rokov
S programom CHYTRÝ NÁJOM je spojená poskytovaná záruka na dom 30 rokov a servisný balíček, v ktorom každý dom udržujeme a platíme poistenie nehnuteľnosti. Nájomca tak nemá s bývaním žiadne ďalšie náklady.
line
nadpis Príklad využitia programu
Pán Peter má hneď dva najčastejšie dôvody, prečo nemôžeme vybaviť hypotekárny úver. Z minulosti nesie prekážku zápisu v registry a zároveň v tomto roku vykázal nízke daňové priznanie. Požiadali sme u Petra o výmaz z registra, ktorý prebehne v roku 2013. Po výmaze bude možné pre Petra pripraviť štandardný úver. Peter dnes platí vysoký nájom a nechce v tomto stave zotrvávať až do roku 2013. V tomto prípade teda využijeme program CHYTRÝ NÁJOM.

Klient si vybral pozemok za 20 000 Eur a dom KATKA 11 za 74 000 Eur. Peter bude platiť chytrý nájom 673 Eur. Nájom obsahuje poistenie domu, záruku na 30 rokov a servisný balík. Platením nájmu Peter zároveň umoruje zostatkovú cenu domu podobne ako v prípade platenia hypotéky.

Peter sa môže kedykoľvek rozhodnúť dom a pozemok za zostatkovú hodnotu odkúpiť. Pokiaľ tak učiní až za 30 rokov, bude v tomto prípade zostatková hodnota 2 835 Eur.
Tabuľka zostatkových hodnôt:
za 30 rokov dom s pozemkom kúpi za cenu 2 835 Eur
za 25 rokov dom s pozemkom kúpi za cenu 23 846 Eur
za 20 rokov dom s pozemkom kúpi za cenu 40 786 Eur
za 15 rokov dom s pozemkom kúpi za cenu 54 446 Eur
za 10 rokov dom s pozemkom kúpi za cenu 65 460 Eur
za 5 rokov dom s pozemkom kúpi za cenu 74 340 Eur
Ďalšie novinky
Nový dom
Ekonomické stavby vám predstavujú nový dom Lenka 4.
line
Videoprehliadka Videoprehliadka
Aby sme Vám naše stavby priblížili ešte viac,
natáčame pre Vás pravidelne nové video prehliadky.
Lenka 4
Dispozícia: 5+1+G
úžitková plocha: 123,31 m2
zastavaná plocha: 92,54 m2
Viď Lenka 4
Nový dom Lenka 4
nadpis Nový katalóg domov
Tento rok sa stal časom nových myšlienok, programov a originálnych domov. Preto Vám tieto nové trendy prinášame v novom katalógu Ekonomických stavieb. Nezabudnite si nový katalóg objednať na našich webových stránkach.
Viď http://www.ekonomicke-stavby.sk/esp/kon_fka.php
katalóg
loga
EKONOMICKÉ STAVBY s.r.o.
Pohranická ulica 391 951 01 Štitáre
tel./fax: +421 37 655 99 11/13

www.ekonomicke-stavby.sk